A large collection of ASCII art drawings of biohazards and other related logo ASCII art pictures.
 _   _    _              _   
 | |__ (_) ___ | |__  __ _ ______ _ _ __ __| |___ 
 | '_ \| |/ _ \| '_ \ / _` |_ / _` | '__/ _` / __|
 | |_) | | (_) | | | | (_| |/ / (_| | | | (_| \__ \
 |_.__/|_|\___/|_| |_|\__,_/___\__,_|_| \__,_|___/
biohazard - biological hazards
Bio Hazard by Andy Hood
 \"/
.-.".-. AsH
 '  `
Art by Joan Stark
     . .
     dOO OOb
     dOP'..'YOb
     OOboOOodOO
    ..YOP. .YOP..
   dOOOOOObOOdOOOOOOb
  dOP' dOYO()OPOb 'YOb
    O  OOOO  O  
  YOb. YOdOOOObOP .dOP
jgs YOOOOOOP YOOOOOOP
    ''''   ''''
Art by Joan Stark
      _  _
     .-_; ;_-.
     / /   \ \
    | |    | |
     \ \.---./ /
   .-"~  .---.  ~"-.
  ,`.-~/ .'`---`'. \~-.`,
  '`  | | \(_)/ | |  `'
  ,  \ \ | | / /  ,
  ;`'.,_\ `-'-' /_,.'`;
jgs '-._ _.-'^'-._ _.-'
    ``     ``
             __  _                  
          _wr""    "-q__               
         _dP         9m_   
        _#P           9#_             
       d#@            9#m            
       d##             ###            
      J###             ###L           
      {###K            J###K           
      ]####K   ___aaa___   J####F           
    __gmM######_ w#P""  ""9#m _d#####Mmw__         
   _g##############mZ_     __g##############m_        
  _d####M@PPPP@@M#######Mmp gm#########@@PPP9@M####m_       
 a###""     ,Z"#####@" '######"\g     ""M##m      
 J#@"       0L "*##   ##@" J#       *#K      
 #"        `#  "_gmwgm_~  dF        `#_     
7F         "#_  ]#####F  _dK         JE     
]          *m__ ##### __g@"          F     
            "PJ#####LP"                 
 `            0######_           '      
            _0########_                  
   .        _d#####^#####m__       ,       
   "*w_________am#####P"  ~9#####mw_________w*"         
     ""9@#####@M""      ""P@#####@M""